2001 förstördes den medeltida träkyrkan i Södra Råda i en anlagd brand. Nu har man lyckats göra en rekonstruktion, helt enligt medeltida byggteknik. Invigning 4 juni. Hur spännande som helst. Måste försöka ta mig dit. Tänker mig tåg till Örebro och cykel därifrån. Kanske tälta i närheten, får se. #medeltid #kyrka

sodrarada.se/kalender/invignin

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit