Follow

Ciekawi Cię, jakiego języka używają polskie osoby niebinarne? Które zaimki i rodzaje gramatyczne są najpopularniejsze? Jakimi etykietkami się opisujemy? Jak te trendy zmieniają się w czasie?

Nas też! Dlatego ruszamy z niebinarnym spisem powszechnym!

zaimki.pl/spis

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!