“Lewica jest jakaś dziwna. Żarty z opresorów to spoko, ale z pokrzywdzonych to już nie można się śmiać?!”

RT @xgriszkax@twitter.com

@icecrexmcvke@twitter.com Ogólnie lewica ma problem z poczuciem humoru. Żarty z: śmierci papieża, katastrofy smoleńskiej, aborcji czy eutanazji są wśród moich znajomych spoko. Spróbuj jednak zażartować z: LGBT, handlu ludźmi czy osób o innym kolorze skóry. Anatema towarzyska to minimum co cię spotka.

🐦🔗: twitter.com/xgriszkax/status/1

Follow

siedzi mi w głowie żart Russela Howarda…

głosem królowej: „i cannot be racist! some of my best colonies are black!”

jest śmiesznie, i jest o rasizmie. ale żart jest z rasistów, a nie z ofiar rasizmu. z krzywdządzych, a nie z krzywdzonych. da się!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit