می دونید که من توو این زمینه به هیچ عنوان ادم پاک دامنی نیستم و چشم های ناپاکی دارم ولی اینکه یه چیزی بگی یه دختر غریبه وسط خیابون گریه اش بگیره. خیلیییییی دیگه بدهههه

Show thread

توو خیابون بودم. 200 300 متر اون ور تر، یه دختر خیلی عادی ای بود یه h30 وایساد جلو پاش و می خواس سوارش کنه که دختره سوار نشد بعد دنده عقب گرفت که بهش نزدیک تر شه و یه چیزی گفت که من نشنیدم که یهو دختره زد زیر گریه و دویید یه طرف دیگه.
کاش یه ادم شر دعوایی گولاخ بودم می تونستم جلو اون پسره وایسم. خیلی ناراحتم که بی خیال نگاه کردم

وقتی آهنگ عطر تو ابی رو بعد از آهنگ لاله زارش بشنوید. معنای کامل انتخاب غلط تیم رو متوجه می شید

کلیپ جوونی های گوگوش برای آهنگ من آمده ام رو دیدم. بار دیگه جا داره بگم کاش هم زمان تو بودم و دوست دخترم بودی.
کاش و هزاران کاش😢

چقدر نادان بودم که چند سال کتاب من دانای مل هستم، داشتم ولی نمی خوندم🤦‍♂️

پرویز عوضی خوب است
اگر تو را دوست دارد
مصطفی مستور لعنت بهت😍

بعضی از این مدل های اینستا اگر وارد عرصه پورن بشن، صنعت پورن دگرگون میشه. نمی دونم چرا به فکر نیستن🤔

داستان شکست عشقی های نقی و ارسطو توو پایتخت می بینم و اذیت کردن های نقی رو می بینم. یاد شکست عشقی های خودم و اذیت های @bardia میوفتم

یه کانال پیدا کردم. عکس های دوست دختر های فوتبالیستا رو می ذاره، قطعا اگر این کانال و قبل دانشگاه پیدا کرده بودم، تلاشمو توو فوتبالیست شدن می کردم

با این سن و سالم و 2 متر قد 90 کیلو وزن، بعضی مواقع توو بعضی جمع ها دوس دارم، یهو دوستامو ببینم و پز دوستامو به بقیه بدم. توو بعضی جمع ها، این فانتزی همیشه باهام عه

Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!