Follow

Jeg synes lidt, at de politikere, der har talt meget om problematiske kulturer på private skoler, er lidt tavse for tiden. Hvad kan det dog skyldes?

· · Web · 1 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit