Follow

Kæresten: Det minder mig om den der film.
Mig: Hvilken film?
Kæresten: Den der film med den der skuespiller.

@JesperBuhl
Jeg kunne være din kæreste, altså replikkerne, aaarrrhh altså!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit