Follow

Når et forhold har varet rigtig længe, begynder alternativerne at se attraktive ud.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit