Mon der er en øvre grænse for hvor mange Sun Lolly man kan / bør spise på en dag?
Der er kun én måde at finde ud af det på. FOR SCIENCE!

Follow

@infonauten Grænsen går når tungen falder af. Og der går rigtig mange Sun Lollies til, før man når dertil 😊

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit