Follow

Артбук «Світ гри God of War» надзвичайно захоплює ілюстраціями та розповідями творців про те, як вони створювали ігрові рівні, чим надихалися на створення пейзажів, чому деякі персонажі мають саме такий вигляд і як могли би виглядати за інших обставин.
Гайда робити передзамовлення! malopus.com.ua/artbuk-svit-gri

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!