Follow

Тест для перекладачів? Та нічого складного... 😉

· · Web · 1 · 0 · 1

Тест призначений для ознайомлення кандидатів із випробуваннями перед перекладачем ігор. Посилання можна знайти тут: sbt.localization.com.ua/vakans

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit