The hedges break like covers pulled back and both I and the valley are simultaneously exposed. I gasp and the Valley seems to hold its breath for an instant. Branches, leaves, birds, and fresh ears all incline towards me.

I feel a gaze fall on me knowing and steadfast. I would not have found this place if it did not want to be found. Yet watchful eyes make for good manners.

Show thread

Vast hedges stretch up, like green giants flanking the path, and the sky seems far away.

Catching glimpses of the groundw through the reaching leaves, I spy miniature ferns and moss lining small stone paths patterned with tiny wet foot prints.

I'm not the only one walking in the valley today. A bridge draws near and I am almost in the valley.

Show thread

I happened upon this sign in a quiet pocket of a lakeside Seattle neighborhood.

W̷̢̢͎̭͓̱͇̥͆͒͋͐̍͛̕̚̕͜ȩ̶̻̰̗͚̗̮̹̝́́͂̍̌̉̈͘͠ ̸͍̣̆̊̎̄è̵̳̈́́͂͛̊̈́͊̉m̴̝͉̥̜͗̈̕b̵͈̜̾̔̏́͆̌́̕̚a̴̛͆̈́̆͛͒̂͗̽ͅr̶̯̐̂̎́̚͝k̶̡̢̥̩̫̤̤̯̬̀̆̀̊̐̏͒̚͠ ̶̢͓̼̬͈̙̜̈́o̷̹͍̍̎̔̕͠n̷̝̦̟͂̌ ̶̭̜̰͓̂̏͛̆͘͝a̶̙͓͕̭͕̟̳̣͂̋ ̴͇̲͉̐͊̈́̿g̴̮̓l̸̪͚̀́͐ỏ̶̥̻̙̠̝̬̼͒r̸̨͇̖͖̞̦͇̮̿̆͂͝i̴͕͕͋̋̂̓̂͊̂͝ǫ̶̳͔̻͛̽͊̈́̐͛̓ǘ̴̞̗̘̗̫̜̦̯͍̅̐s̸̳͍̈̓̊̍̐̊̃ ̷̡̘̇̂̄̂͋̎̑̚͝j̵͍́̎͒͑́̆̿͆̌ó̸͖̞̻̹̺̝͙̽̔ú̷̗̥͉̲͚̭̼͇͒͑́̂̕ŗ̴̹̗͎̳̠͗̍͗͛͜n̵̟̟̳̦̲̘͑́͗̔̓͆͒̍̅ę̷̛̞̱͔͖̇̌̽̎̈̌͛̇y̸̗͖̜͆̄͐

I once met a being looking much like this a
who danced a sacred ceremony.

Who does it remind you of?

"Ama nau yaihlame tuisi a'atua. Wana'i ju pahko'ora juka máhkarapo puhb'bateko a'a jiapsi animalsi au yánake jume nau yaihlame entok batnaataka catriam Juya Ániasi ténasi emou itnénake.

4/5

Show thread

"Ju Pahko'ora yo'owe ju'ka pascota bat weria. Jume waate pasko'oram bueremamachimme tepan barijiaka.

3/5

Show thread

"When wearing a mask, the Pascola undergoes a transformation into an animal spirit, connecting people to the Wilderness World, to their ancestors, to spirits, to energy.

2/5

Show thread

"The Pascola leads the pahko or ceremonial fiesta. He is mischievious, a clown-not like circus clowns, he often says insulting or vulgar things, but they are also witty.

1/5

Contemplating the vast ablative openness of the desert

Spinning out between cactus and mesquite, moisture carried away from my body like a tribute paid to the sun god

Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit