Follow

Since it's time for , I'll do mine in . But if you're interested in what we do, you may follow @tzmc for content.

Wil je meer weten over de trends die ons kunnen laten ontgroeien uit het huidige systeem? Volg ons dan. We posten trends uit en de rest van de wereld.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit