Mobilizonujemy się! - ADA pojawiła się właśnie w (bardzo) nowym miejscu w internecie - od dziś znajdziecie nas na pierwszej polskiej instancji fediwersowej aplikacji do wydarzeń - Mobilizon; mobilizon.pl/@adapulawska

Mobilizon to internetowe narzędzie, służące do ogarniania wydarzeń. Można je tam subskrybować, zgłaszać udział organizatorkom, tworzyć grupy itd a ich treść dostępna jest niezależnie jakiego serwera, czy usługi f
adapulawska.org/2021/07/mobili

@adapulawska swoją drogą nie wiem czy ta instancja jest pierwsza, bo wcześniej widziałem też porusz.pl Niestety nie wiem kto za nią stoi.

Follow

@michal huh, pomogłoby, gdyby była na liście instancji... :P

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!