Follow

Trochę o kampanii solidarnościowej z uwięzioną Liną. Antyfaszystką, która trafiła za kraty bo nie chciała dać się skopać czy zabić kiedy zaatakowali ją faszyści. ✊

szmer.info/post/3576

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!