Dzisiaj obchodzimy 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) , którzy jeszcze mieszkali na terenie getta postanowili przeciwstawić się zbrojnie nazistom. Wiedzieli , że opór jest z góry skazany na porażkę. Jedyne czego chcieli w tym momencie to podjąć walkę, wyeliminować tylu nazistów ile to będzie możliwe i nie ginąć jak zastraszone, zaszczute zwierzę.

Follow

Było to pierwsze powstanie miejskie w trakcie II WŚ i jednocześnie największy zryw Żydów w całej okupowanej Europie. Kiedy wybuchało powstanie z 400 tysięcy osób, które na początku zamieszkiwały teren getta pozostało już tylko 60 tyś . Nikt z pozostałych w getcie nie miał złudzeń co się stało z wywiezionymi i co się stanie z nimi w perspektywie dni lub tygodni. Doprowadzeni do ostateczności postanowili zginąć na własnych warunkach.

Niektórzy (jak np. Marek Edelman), wbrew jakimkolwiek oczekiwaniom przeżyli walki, część brała później udział w Powstaniu Warszawskim.
Z perspektywy lat, wiedząc do czego prowadzi nacjonalizm czy rasizm, ciężko pojąć dlaczego tak wielu ludzi wciąż się identyfikuje z tą ideologią,

@antifapolska to akurat wyjaśnił sam Marek Edelman: "Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświecenia."

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!