Follow

Zgodnie z zapowiedzią, zakupione zostały namioty termiczne, które wspomogą osoby w kryzysie uchodźczym na granicy. Jako ruch antyfaszystowski wiemy, że górnolotne slogany nic nie znaczą, (...)

Politycy nie kwapią się do pomocy potrzebującym, lecz zamiast tego zajmują się tematami zastępczymi. Dlatego tak jak bywało już wiele razy, to na nas, na zwykłych ludziach spoczywa obowiązek pomocy innym. (...)

Jesteśmy ludźmi porządnymi, dbamy o innych, jesteśmy Antifa.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit