Follow

“- Wyglądali jak nacjonaliści, którzy chodzą w marszach niepodległości i to w tej grupie bardzo agresywnej. Mieli maski, a na tych maskach trupie czaszki uśmiechające się. I to robiło w tej ciemności przerażające wrażenie - przyznaje Katarzyna Tymoszuk”

Czy właśnie osiągnęliśmy punkt, kiedy służb państwowych nie da się już odróżnić od faszystowskich bojówkarzy?

Sorry za żenujące źródło, ale jedyne bez paywalla.

tvn24.pl/polska/kryzys-na-gran

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!