Follow

"My też przesadnie nie musimy się zwoływać, bo jeśli jest duża demonstracja, to jest naturalne, że na niej jesteśmy."

Wiadomo kiedy i co jest do roboty. Ale możemy o tym przypomnieć w bardziej sensacjonalistycznym stylu;

wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!