Nacjonalizm to choroba wieku dziecięcego celnie:

>Haha, to już oficjalne, budowany przez 15 lat przez nacjonałów marsz oficjalnie staje się wiecem partyjnym PiS xD Rozegrani jak banda amatorów. Dobra, taki Bąkiewicz to partyjna kukiełka, ale że tym wszystkim chłopcom, którzy dostawali zaparcia od krzyczenia, jak to strasznie są antysystemowi, nie wstyd tam się pokazywać, to ja nie wiem.

Follow

Swoją drogą - fajnie będą wyglądały polskie i partyjne flagi oraz delegacja wojska polskiego na tle nazistowskich symboli wszelkiej maści, z Węgier, Rosji, Włoch, Hiszpanii, czy Chorwacji, bo brunatne ekipy z tych krajów oficjalnie wybierają się na marsz. A my klasycznie mamy to samo zdanie - Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit