Det var så dejligt, da folk flyttede fra Fugleplatformen til Fødiverset, men det virker, som om de fleste har glemt det igen?

@lindano jeg er en af dem der har svært ved at slippe den algoritmiske reward ting ovre fra Twitter.
Men jeg prøver aktivt at tage mig sammen for at poste stuff her og opbygge en god tidslinie (for mig selv om ikke andet)
Min fornemmelse er at det kommer til at kræve lidt mere arbejde her. Som jeg tror en af de gode damer fra helvede serveren skrev, så er det bare med at shitposte indtil det bliver godt! Eller.. I hvert fald booste de gode ting.
Jeg har stadig håb 💪🙂

@AnnaOutOfSp4ce @lindano Enig. Det kræver mere arbejde her i fediverset at (gen)opbygge et netværk og et feed, men heller det end en algoritme der søger konflikt.

@tbhdk @AnnaOutOfSp4ce @lindano
For mig tog det også tid at få pipper til at fungere, og det var kedeligt i starten. Det går langsommere for mig her, og jeg skal afvænne mig fra algoritmens fiks. Men her er bedre allerede. På en lidt mere stille måde.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit