Follow

Bơm màng hóa chất chuyên dùng để xử lý các loại hóa chất công nghiệp và được thiết kế bởi những vật liệu đặc biệt. Có rất nhiều loại máy bơm màng đa dạng kiểu dáng, chất liệu phong phú, màu sắc khác nhau.

Công ty TNHH thiết bị Phong Vũ
0932.669.506
Địa chỉ: Ngõ 691 Đường Bát Khối , Phường Cự Khối

bommang.com.vn/bom-mang-hoa-ch
trello.com/c/TMCOOgUO/5-bomman
plurk.com/p/oh0laa
band.us/band/83523090
ko-fi.com/post/bommanghoachat-
flickr.com/photos/192755632@N0

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit