Właśnie dowiedziałem się, że na początku grudnia 2020 ktoś zajebał mi konto z minecrafta

update:
udało mi się odzyskać to konto do którego miałem niepełny dostęp
nie patrzcie w historię nazw xd

spróbuję jeszcze o dzyskać to drugie

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit