Follow

Hola! Ja heu vist el nou programa de les veïnes del ? Ens ajudeu a difondre'l? youtube.com/watch?v=C7JOJRNSXM

@NOAntenaCarmel
@CUPHortaGuinard
@Habitatge_HG
@InterculturalHG
@FMCarmel
@analogicagnd
@AteneuG

@cameresiaccio Hola! Ja us ho hauran dit, o ja ho sabreu, però heu considerat tenir algun canal alternatiu de peertube? O alguna alternativa lliure que no passi per youtube?

Gràcies!

@cameresiaccio Ja que hi sóc i posats a demanar…

Podríeu visibilitzar-ne l’enllaç juntament amb el de YT quan ho comuniqueu. Així us estalvieu missatges com el meu, entre d’altres! 😜 😜

En qualsevol cas, gracies per difondre’ls lliurement!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit