Follow

Nieuwe aflevering van Dasprive Discours over het Vlaams Datanutsbedrijf.

Hoe wilt Vlaanderen de technologie gaan inzetten om gegevens van burgers op de juiste manier toegankelijk te maken, welke initiatieven lopen er?

dasprive.be/privacy/dasprive-d

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit