Ο Δήμος του Dortmund στη Γερμανία το γυρίζει σε open source. Εμείς πότε;

news.itsfoss.com/germany-dortm

Το Recalbox υποστηρίζει πλέον και φορητές κονσόλες όπως το GPI CASE, το ODROID GO ADVANCE και το ODROID GO SUPER!

Το retro gaming προχωράει δυνατά!

Περισσότερα στην επίσημη σελίδα του: recalbox.com/

Android | Μετατρέπουμε το παλιό μας smartphone σε μία φορητή συσκευή προσωπικής ασφαλείας με το Haven

doctorandroid.gr/2020/04/andro

Android | Περιόρισε την παρακολούθηση των εφαρμογών και κόψε τις διαφημίσεις με το TrackerControl

doctorandroid.gr/2020/09/track

Nextcloud 20 vs Google apps | Μπορεί το Nextcloud να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες της Google;

doctorandroid.gr/2020/12/nextc

Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!