Martin Zápotocký pracuje ako programátor aplikácií vo firme ESPRIT v Banskej Štiavnici, kde sa venuje prevažne využívaniu produktov . Počas doktorandského štúdia na Lesníckej fakulte Technickej univerzity spolupracoval na projekte Digitálny atlas lesnej včelej pastvy a aplikácii Hlásna služba – prehľad kvitnutia rastlín. Po dvoch rokoch prichádza návrat k tomuto projektu a autori atlasu vytvárajú prototyp aplikácie. Viac o rečníkovi a jeho téme: amavet962.org/giskola/recnici/

Róbert Fencík pôsobí na Katedre globálnej geodézie a geoinformatiky na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity a oblasťou jeho pedagogického pôsobenia a vedecko-výskumnej činnosti sú a . V prezentácii Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch ukáže nástroje a funkcie webových aplikácií, webových služieb pre účely vyhľadávania a využívania starých kartografických diel. Viac o rečníkovi a jeho téme: amavet962.org/giskola/recnici/

Kateřina Tajovská na Geografickom ústave Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity vytvára e-learningové materiály a kurzy pre celoživotné vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v problematike . V príspevku ukáže jednoduchú vizualizáciu v programe EOBrowser s dátami družíc Landsat-8 alebo Sentinel-2, ktoré sa najviac využívajú na výskum prírodného prostredia planéty . Viac o rečníčke a jej téme: amavet962.org/giskola/recnici/

Fifth informal meeting of Slovak and Czech users of will be held on January 20, 2022 online via . We will have 3 speakers: Kateřina Tajovská from Department of Geography at Faculty of Science Masaryk University , Róbert Fencík from Department of Theoretical Geodesy at Faculty of Civil Engineering Slovak Technical University and Martin Zápotocký from company Esprit. Topics on for . Free registration eventbrite.co.uk/e/giskola-5-t

We plan to hold the fifth informal meeting of users in January 2022. Those interested in the lecture (Slovak and Czech speakers) can contact us.

Fourth informal meeting of Slovak and Czech users of will be held in person on July 22, 2021 in . We will have 3 speakers, Róbert Cibula from Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra, Peter Ondruš from Mesto Trenčín and Tibor Lieskovský from Slovenská technická univerzita v Bratislave on topics . Free registration on eventbrite.co.uk/e/giskola-4-t

At third GISkola will Jan Růžička, who studied and worked at Department of VSB - Technical University of , talk about a new plugin GeoData CZ/SK that allows to load XYZ/TMS, WMS and other free that are not published as service from the area of and . More about Jan and his topic in Slovak: amavet962.org/giskola/recnici/

Two of GISkola#3 from Capital City of will present Peter Kaclik passed environmental studies at Faculty of Natural Science Univerzita Komenského, he likes to and take amavet962.org/giskola/recnici/
Vladimír Juračič studied at Institute of Management Slovak University of Technology and he is a fan of amavet962.org/giskola/recnici/

Third GISkola Martin Tuchyňa from Ministry of of the Slovak Republic will present the key components of the European . What are the requirements for providers? What is expected from users of the National Infrastructure for in ? More about Martin: amavet962.org/giskola/recnici/

GISkola#3 next will be Jiří Vlasák @qeef from Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in . He is also a of . His will be about project. More about Jiří: amavet962.org/giskola/recnici/

At GISkola#3 Jakub Fuska from Slovak University of Agriculture in Nitra and private company Atapex is going to have about water reservoirs and creation of . More about Jakub: amavet962.org/giskola/recnici/

Third informal meeting of Slovak and Czech users of will be on April 22, 2021 online via
. We have 5 presentations on topics of . Free registration on eventbrite.co.uk/e/giskola-3-t