Follow

Lý do lựa chọn Hải Giang Merry Land
- Website: haigiangmerrylands.vn/

Là một dự án được đầu tư siêu khủng "3500 tỷ đồng", khu du lịch Hải Giang Merry Land Quy Nhơn là một trong những dự án thuộc chuỗi tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản với vị trí đắc địa.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!