Follow

Wyborcza dotarła do kolejnych zdjęć hajlującego szefa wrocławskiego IPN. Tomasz Greniuch w ONR ps. „Tomasz Piasecki” od nazwiska lidera przedwojennych faszystów z Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, Bolesława Piaseckiego.
✅ Były lider opolskich struktur ONR. Rzecznik prasowy ONR Opolszczyzna i Kierownik Brygady Opolskiej
✅ Twierdzi, że jest pomysłodawcą Marszu Niepodległości
✅ Jest autorem Zeszytów Szkoleniowych ONR
✅ Nie odcina się od swojej przeszłości, bo jak twierdzi "byłoby to nieszczere"

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!