Follow

PRESJA MA SENS
Szeroki społeczny sprzeciw i medialny rozgłos, jaki zyskała przeszłość Tomasza Greniucha doprowadziły do złożenia przez niego rezygnacji ze stanowiska kierowniczego w IPN.

JEDNAK
Daleko nam do optymizmu, dlatego pytamy co dalej? Czy Greniuch straci pracę w publicznej instytucji? Czy w ogóle faszysta powinien w niej pracować niezależnie od funkcji, którą pełni?

tokfm.pl/Tokfm/7,103085,268153

· · Web · 1 · 4 · 3

@koalicja_antyfaszystowska ja też byłbym daleki byłbym od zachwytu, nie poruszał się tam w próżni, stali i stoją za nim tacy sami ludzie, których obecność w IPN stała się czymś zupełnie naturalnym.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!