Follow

Co zdążył Greniuch zanim podał się do dymisji?
Ano w ciągu 2 tygodni urzędowania odwołał swoją zastępczynię, żeby na jej miejsce powołać sekretarkę ze swojej poprzedniej pracy Olgę Ziembę-Matułę, teraz to ona kieruje oddziałem IPN we Wrocławiu. Do tej pory obsługiwała ona biuro niewielkiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w delegaturze w Opolu, podlegające pod wrocławski oddział IPN.

tokfm.pl/Tokfm/7,103087,268176

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!