Follow

Uzasadniając wyrok, sędzia Maciej Rutkiewicz zwrócił się także bezpośrednio do Gierwatowskiego: Nawiązuje do organizacji
przedwojennej, która była
jawnie organizacją faszystowską,
stosuje te same symbole i nazwy.
Pisze w deklaracji ideowej,
że jest przeciwny demokracji
i za ustrojem hierarchicznym - totalitarnym.

· · Web · 1 · 4 · 6

@koalicja_antyfaszystowska pytanie tylko dlaczego ten cały ONR jeszcze nie został zdelegalizowany. Z tego, co pamiętam to polskie prawo zakazuje promowania ustrojów totalitarnych? 🤔

@copyme Zasadne pytanie. Prawdopodobnie z tego samego powodu, z którego ABW interesuje się organizacjami neonazistowskimi dopiero kiedy przeprowadzają skoordynowane i bardzo publiczne akcje zastraszania wszystkiego co wiążą z lewicą na skalę całego kraju (casus "Szturmowców"). Jak ujął to Buenaventura Durruti; "Żaden rząd nie walczy z faszyzmem, żeby go zniszczyć. Kiedy burżuazja widzi, że władza wyślizguje jej się z rąk, podnosi faszyzm aby utrzymać swoje przywileje."

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!