Follow

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Platformę Obywatelską, która poparła inicjatywę PiS w tej sprawie.

Duża część "wyklętych" podczas niemieckiej okupacji i po niej nie zasłużyła się niczym oprócz morderstw na partyzantach z innych formacji, pogromach mniejszości narodowych, gwałtami oraz rabunkami.

wolnelewo.pl/to-po-odpowiada-z

· · Web · 0 · 5 · 5
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!