Follow

Dziś rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska, która uczestniczyła w Powstaniu, mówi przeciwko czemu walczyli. Przyznaje też, że gdy widzi nacjonalistów, narodowców, faszystów "upamiętniających" ich zryw, to nie jest w stanie powstrzymać łez.

warszawa.wyborcza.pl/warszawa/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!