Follow

"W 2019 roku, 19 z 20 największych stron Facebooka dla amerykańskich chrześcijan było prowadzonych przez wschodnioeuropejskie farmy trolli – ujawniają wewnętrzne dokumenty, które wyciekły do MIT Technology Review. Dane pokazują, że szerokie rozpowszechnienie dezinformacji na Facebooku jest w dużej mierze napędzane przez skoordynowane wysiłki zagranicznych profesjonalistów pracujących razem nad rozpowszechnianiem prowokacyjnych treści w USA.

Grupy te, z siedzibą głównie w Kosowie i Macedonii, są wyjątkowo skuteczne gdy biorą na cel amerykańskich chrześcijan. Chociaż obsługują jednocześnie wiele stron, w większości są prowadzone przez te same grupy. Łącznie ich strony na chrześcijańskim Facebooku docierają do około 75 milionów użytkowników miesięcznie."

szmer.info/post/10446

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!