Follow

Mieszkańcy strefy stanu wyjątkowego alarmują, że ludzie, których spotykają, słaniają się na nogach, a niektórzy w ogóle nie mogą wstać. Niektórzy opowiadają, że spotykane osoby przypominają wyglądem więźniów Auschwitz. - Wiem, że to mocne porównanie, ale taka jest rzeczywistość. Ci ludzie śnią nam się po nocach - mówi jedna z mieszkanek strefy objętej stanem wyjątkowym. - Nie chcę mówić o eksterminacji, ale tylko takie słowo mi się nasuwa - dodaje inny z mieszkańców.

tokfm.pl/Tokfm/7,103085,276792

Jeżeli zastanawialiście się, czy pomagalibyście w czasie nazistowskiej okupacji, to jest właśnie czas próby.

Sąsiednie państwo chce ich wykorzystać, ale to "nasze" państwo porzuca ludzi w lesie na śmierć z głodu i wyziębienia. Czas na nową Żegotę.

pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Pom

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!