Follow

Uuchodźcy ?

W nocy z niedzieli na poniedziałek, koło Narewki, grupa Kurdów (w tym 4 dzieci) w obecności świadków z Fundacja Ocalenie i strażników granicznych oświadczyła chęć złożenia wniosków o ochronę międzynarodową. SG zobowiązała się zabrać ich na placówkę w Narewce i nie wywieźć kolejnych dzieci do lasu.
Następnie pogranicznicy wyprowadzili osoby lasem na stronę białoruską, jednoczeście wmawiając Ocaleniu, że osoby przebywają w placówce SG.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!