Follow

Wczoraj w sejmie debatowano w spawie muru na granicy.
Wpierw głosowano odrzucenie projektu w całości, podczas którego poseł Lewicy Dyduch Marek się wstrzymał.

Za budową muru głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiSu, konfederacji, koalicji polskiej, porozumienia, kukiza'15, polskich spraw. Przeciwko głosowała lewica i koalicja obywatelska, chociaż z tej drugiej wyłamał się Bogusław Sonik (wstrzymał się).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!