Follow

Podkreślając znaczenie i źródło zawołania "Za wolność Waszą i naszą!", które stało się dewizą tego streetparty, na scenie pojawi się też kurdyjski raper Serhado. Przypomni o bohaterskiej walce tej społeczności przeciw fundamentalistom religijnym i imperialistycznej okupacji - kwestiom bliskim też naszemu doświadczeniu.

🔊 11.11 o 14:00 na Pl.Unii Lubelskiej w Wawie
💸 nadal zbieramy na organizację zrzutka.pl/48n949
✅ mamy też zawolnosc.org/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!