Follow

Postanowienie noworoczne?

Przejmuj przestrzeń
Zdejmuj, zamalowuj, zasłaniaj, zaklejaj nienawistne treści w przestrzeni publicznej. Klej wlepki oraz plakaty, rozdawaj ulotki i biuletyny, rób graffiti o przekazie antyfaszystowskim. Sprej możesz kupić w pierwszym lepszym sklepie, a jeśli należysz do nieśmiałych wystarczy kreda.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit