"Děkujeme, že jste zakoupili naše nejnovější vodoměry s bezdrátovým odečtem. Abyste je mohli používat, musíte si koupit Windows a Microsoft Office."

#czech

Follow

@fuxoft to je peklo.. jsme se za 30 let nikam neposunuli...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit