Follow

Ea norbaitek erantzuten didan "ez duzu askorik ikasi, ikusi eta berehala tut bat bidaltzen hasi bazara" 🧐

Zuk egin baduzu, eskerrik asko eta ZORIONAK!!!!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit