Follow

Sumámonos ao Manifesto "ALDEAS CON HORIZONTE" con máis de medio cento de entidades galegas no que demandamos unha moratoria de novos parques eólicos e a elaboración dun novo marco normativo en materia eólica.

amigosdaterra.net/info/160415_


· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit