Follow

Sumámonos ao Manifesto "ALDEAS CON HORIZONTE" con máis de medio cento de entidades galegas no que demandamos unha moratoria de novos parques eólicos e a elaboración dun novo marco normativo en materia eólica.

amigosdaterra.net/info/160415_


· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!