Follow

A Plataforma pola Defensa do Monte Neme participa do movemento galego que reclama a mudanza do planeamento eólico de Galiza co obxectivo, entre outros, de planificar a implantación da enerxía eólica para que a transición ecolóxica sexa ordenada e xusta.

Podes consultar o manifesto completo en: rb.gy/2ji52e

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit