Follow

Ademáis das medidas de aforro, eficiencia e autosuficiencia enerxética, pedimos que PREVALEZA o repotenciamento dos parques eólicos EXISTENTES sobre a autorización de novos proxectos eólicos.

----

@platmonteneme participa do movemento galego que reclama a mudanza do planeamento eólico de Galiza para acadar unha transición ecolóxica que sexa ordenada e xusta.

Podes consultar o manifesto completo en: rb.gy/2ji52e

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!