Follow

Ademáis das medidas de aforro, eficiencia e autosuficiencia enerxética, pedimos que PREVALEZA o repotenciamento dos parques eólicos EXISTENTES sobre a autorización de novos proxectos eólicos.

----

@platmonteneme participa do movemento galego que reclama a mudanza do planeamento eólico de Galiza para acadar unha transición ecolóxica que sexa ordenada e xusta.

Podes consultar o manifesto completo en: rb.gy/2ji52e

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit