Follow

Monte Neme. Lagoa de Baldaio. Praia de Razo-Baldaio. Un monte con estas fermosas vistas e todo o seu patrimonio histórico e natural é usado como polígono industrial, cunha mina abandonada usada como parque de recreo e atracción pos-turística e un parque eólico en proxecto. 7 anos esperando a restauración.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit