Polecamy zamiast funkcji "blokuj" zgłaszać podmioty do UODO/UKE

internet-czas-dzialac.pl/odcin

RT @Skittys_Zone@twitter.com

Dzisiaj telemarketerzy, fotowoltaika i kij wie co jeszcze chyba się wściekli. Od rana miałam już 8 telefonów... Funkcja "blokuj" nie pomaga, bo notorycznie dzwonią z nowych numerów. 😡 RA KO WI SKO

🐦🔗: twitter.com/Skittys_Zone/statu

Follow

@midline Oszuści nie podadzą prawdziwych danych przedstawiając się.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!