Follow

@Oskar456 Každá země má jiný stav promořenosti a proočkovanosti, která dohromady dává onu kolektivní imunitu. Nicméně tato tabulka ukazuje pouze počet pozitivních testů, ale už nezohledňuje počet hospitalizací s vážnějším průběhem, tak je to spíš účelový strašák (na mě to vždy dělá tento dojem).

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!