"Děkujeme, že jste zakoupili naše nejnovější vodoměry s bezdrátovým odečtem. Abyste je mohli používat, musíte si koupit Windows a Microsoft Office."

#czech

Follow

@fuxoft Tam asi někdo na IT oddělení zaměstnává nějakého dinosaura 😀

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit