Follow

Podniecamy się pojedynczymi stronami ważącymi 512 KB (nieskompresowane) lub 256 KB (skompresowane), a tymczasem mirror całego starego bloga, skompresowany do xz (domyślne ustawienia) to.. 529 KB. Wszystkie lata, mirror robiony wget. 15 MB po dekompresji.

· · Web · 1 · 0 · 0

Co skłania mnie do przemyśleń, czy może nie byłoby sensownie zacząć dystrybucję lekkich stron w takiej formie. Coś w stylu kontenera do pobrania w całości, jednym requestem HTTP, który można potem przeglądać de facto offline, bez requestów sieciowych.

@rozie Swego czasu przeglądał internet tylko w taki sposób. On oczywiście po to aby nie wystawiać siebie i stacji roboczej na śledzenie.

@szczezuja Aż odświeżyłem stallman.org/stallman-computin

Trochę inaczej to robi, jednak. Nie jest to live, angażuje maila. W tym o czym myślę chodzi raczej o przyspieszenie przez:
1. Zmniejszenie liczby requestów (skrajnie: do 1).
2. Szybsze załadowanie poprzez mniejszy narzut na DNS i connect time.
3. Zastosowanie lepszej niż typowa przy transmisji stron WWW kompresji.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!