Podniecamy się pojedynczymi stronami ważącymi 512 KB (nieskompresowane) lub 256 KB (skompresowane), a tymczasem mirror całego starego bloga, skompresowany do xz (domyślne ustawienia) to.. 529 KB. Wszystkie lata, mirror robiony wget. 15 MB po dekompresji.

Follow

Co skłania mnie do przemyśleń, czy może nie byłoby sensownie zacząć dystrybucję lekkich stron w takiej formie. Coś w stylu kontenera do pobrania w całości, jednym requestem HTTP, który można potem przeglądać de facto offline, bez requestów sieciowych.

· · Web · 1 · 0 · 0

@rozie Swego czasu przeglądał internet tylko w taki sposób. On oczywiście po to aby nie wystawiać siebie i stacji roboczej na śledzenie.

@szczezuja Aż odświeżyłem stallman.org/stallman-computin

Trochę inaczej to robi, jednak. Nie jest to live, angażuje maila. W tym o czym myślę chodzi raczej o przyspieszenie przez:
1. Zmniejszenie liczby requestów (skrajnie: do 1).
2. Szybsze załadowanie poprzez mniejszy narzut na DNS i connect time.
3. Zastosowanie lepszej niż typowa przy transmisji stron WWW kompresji.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!